Etiket arşivi: davranışsal sorular

İş Görüşmesi – Mülakat Soru Tipleri

İş Görüşmesi – Mülakat Soru Tipleri

İş görüşmesi ve mülakat soru tiplerini üçe ayırabiliriz. Bunların her birisi mülakata hakim olabilmeniz için ve mülakatçıya kim olduğunuzu göstermeniz için bir yoldur.
Mülakat Soru Tipleri
Klasik Soru
 – Bana kendinden bahset? Veya Kendini beş yıl içinde nerede görüyorsun?
Bu sorular birbir…